Polski Związek Judo
Regulamin uzyskiwania stopni KYU
 1. Ustala się 6 stopni KYU
6 KYU - pas biały

(po odbyciu minimum 50 lekcji judo)

  • Historia i zasady judo, składanie judoki, wiązanie pasa, pojęcie UKE, TORI
  • REI HO
  • SHIZEN (SHIZEN TAI, JIGO TAI)
  • TAI SABAKI
  • UKEMI
  • KUMI KATA
  • HAPPO NO KUZUSHI

KATAME WAZA

  1. HON KESA GATAME
  2. TATE SHIHO GATAME
  3. YOKO SHIHO GATAME
  4. KAMI SHIHO GATAME
  5. FUSEGI przeciwko w/w chwytom
5 KYU - pas żółty

(po odbyciu minimum 50 lekcji judo od uzyskania 6 KYU) 

NAGE WAZA 

  1. HIZA GURUMA
  2. O UCHI GARI
  3. IPPON SEOI NAGE
  4. KO UCHI GARI
  5. DE ASHI HARAI
  6. SASAE TSURIKOMI ASHI
  7. O GOSHI
  8. O SOTO GARI
  9. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane Rzuty KATAME WAZA
  10. KUZURE KESA GATAME
  11. KATA GATAME
  12. KUZURE KAMI SHIHO GATAME
  13. KUZURE YOKO SHIHO GATAME
  14. MUNE YOKO SHIHO GATAME
  15. HADAKA JIME
  16. FUSEGI przeciwko w/w chwytom
4 KYU - pas pomarańczowy

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 5 KYU)
NAGE WAZA 

  1. UKI GOSHI
  2. KO SOTO GARI
  3. TSURI GOSHI
  4. SODE TSURIKOMI GOSHI
  5. TSURIKOMI GOSHI
  6. OKURI ASHI HARAI
  7. HARAI GOSHI
  8. TAI OTOSHI
  9. Umiejętność uzyskiwania przewagi w KUMI KATA
  10. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty KATAME WAZA
  11. UDE GARAMI
  12. USHIRO UDE GARAMI
  13. UDE HISHIGI JUJI GATAME
  14. OKURI ERI JIME
  15. KATA JUJI JIME
  16. FUSEGI przeciwko w/w chwytom
3 KYU - pas zielony

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 4 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 4 KYU)
NAGE WAZA 

  • CHI MATA
  • ASHI GURUMA
  • TOMOE NAGE
  • TANI OTOSHI
  • SUKUI NAGE
  • UKI OTOSHI
  • USHIRO GOSHI
  • Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane Rzuty KATAME WAZA
  • UDE HISHIGI UDE GATAME
  • UDE HISHIGI HIZA GATAME
  • UDE HISHIGI WAKI GATAME
  • NAMI JUJI JIME
  • GYAKU JUJI JIME
  • KATA HA JIME
  • TSUKKOMI JIME
  • SANKAKU JIME
  • FUSEGI przeciwko w/w chwytom
2 KYU - pas niebieski

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 3 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 3 KYU)
NAGE WAZA 

  1. MOROTE GARI
  2. KO SOTO GAKE
  3. KOSHI GURUMA
  4. YOKO OTOSHI
  5. HARAI TSURIKOMI ASHI
  6. KATA GURUMA
  7. SUMI GAESHI
  8. YOKO GURUMA
  9. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane Rzuty KATAME WAZA
  10. UDE HISHIGI HARA GATAME
  11. UDE HISHIGI ASHI GATAME
  12. UDE HISHIGI SANKAKU GATAME
  13. UDE HISHIGI TE GATAME
  14. ASHI GARAMI
  15. SODE GURUMA
  16. RYO TE JIME
  17. KATA TE JIME
  18. FUSEGI przeciwko w/w chwytom
1 KYU - pas brązowy

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 2 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 2 KYU
NAGE WAZA 

  1. HANE GOSHI
  2. HANE MAKIKOMI
  3. UTSURI GOSHI
  4. O GURUMA
  5. SOTO MAKIKOMI
  6. O SOTO GURUMA
  7. UKI WAZA
  8. YOKO WAKARE
  9. URA NAGE
  10. SUMI OTOSHI
  11. YOKO GAKE
  12. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
 1. Kryteria zdobywania stopni KYU:
 • 6-4 KYU spełnienie wymagań technicznych
 • 3-1 KYU spełnienie wymagań technicznych i sportowych
 • 6-1 KYU spełnienie kryterium czasowego
 • Wymagania sportowe:

  Uzyskanie minimum 30 punktów w turniejach objętych kalendarzem PZJudo, Regionów i OZ Judo wg następującego klucza

  • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 stopnie niższym - 1 pkt
  • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopnie niższym - 2 pkt
  • Zwycięstwo nad zawodnikiem o równym stopniu - 3 pkt
  • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopniu wyższym - 4 pkt
  • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 lub więcej stopni wyższym - 5 pkt

  Uwaga! JUDOKA, który nie chce brać udziału w oficjalnym współzawodnictwie sportowym PZJudo, Regionów i OZJudo może uzyskiwać stopnie bez spełnienia warunku sportowego. Przystąpienia do egzaminu możliwe jest po:

  • uzyskaniu zgody trenera prowadzącego szkolenie na tryb zdobywania stopnia bez warunku sportowego
  • udokumentowania zdobycia 150 pkt* za udział w treningach RANDORI w klubach wskazanych przez PZJ o profilu wyczynowym (listę klubów publikuje Pion Szkolenia PZJudo).
  • zdaniu egzaminu przed Komisją w której składzie obecny jest wytypowany przedstawiciel Regionalnej Komisji DAN.

  * za jedno stoczone randori można otrzymać 1pkt. (bez względu na stopień przeciwnika)
  * punkty za stoczone randori potwierdza trener uprawniony przez PZJudo na obowiązującym formularzu.

  Stopień tak uzyskany nie uprawnia jednak do udziału w turniejach kalendarzowych PZJudo, Regionu i OZJudo, w których obowiązuje posiadanie 3 lub 2 KYU, co egzaminator obowiązany jest odnotować na drugiej stronie certyfikatu.

 • Wymagania techniczne i kryteria czasowe
  o Aby uzyskać wyższy od posiadanego stopień judo należy zdać egzamin techniczny
  demonstrując techniki wyznaczone niniejszym regulaminem dla danego stopnia
  oraz wykazać się umiejętnością technik obowiązujących na wszystkie poprzednie
  stopnie. NAGE WAZA należy demonstrować w YOKU SOKU GAIKO na
  obydwie strony, a KATAME WAZA wraz z HAIRI KATA wykazując umiejętność
  przejść na leżącym na brzuchu, klęczącym w podporze, leżącym na plecach - od
  strony nóg oraz z pozycji leżenia pod przeciwnikiem.
  Forma zdawania egzaminów określona jest przez instrukcje trenerów i
  instruktorów uczestniczących w kursie doszkoleniowym organizowanym przez
  PZJudo dla osób uprawnionych do przyjmowania egzaminów.
 • Kryteria czasowe oraz wiadomości i umiejętności obowiązujące na poszczególne
  stopnie.