Dokumenty

UKS Ronin Team działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej, czyli jest organizacją non-profit. Głównym celem statutowym jest rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez trening judo. Do innych celów należy promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy i ubóstwu w rodzinie, wspieranie różnych inicjatyw władz dzielnicy Żoliborz w obszarze kultury fizycznej. Klub oprócz treningów organizuje obozy sportowe, bierze udział we współzawodnictwie sportowym, daje pokazy judo i samoobrony.

Klub działa w oparciu o 

- Statut Klubu 

- Ustawę o Sporcie

- Ustawę o Stowarzyszeniach

- Inne ustawy dotyczące stowarzyszeń

- Regulamin Klubu


Załączniki:

Partnerzy


Zakochaj się w Warszawie
UM Warszawa
Osir Żoliborz