Żoliborz Judo Cup 2021 zmiana terminu!!!

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu UKS Ronin Team jest zmuszony do przełożenia zawodów na drugie półrocze. Liczba zgłoszonych zawodników jest zbyt mała by przeprowadzić te zawody zgodnie z ofertą. Wydaje się, że mimo zaangażowania ogromnych środków ze strony Klubu zarówno osobowych, finansowych jak i czasowych, termin rozgrywania zawodów, pandemia wpływają wydatnie na ilość startujących. W związku z tym zawody Żoliborz Judo Cup odbędą się w drugiej połowie roku, po ustaleniu terminu ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w organizację zmagań sportowych judo. 
Z tego miejsca chcemy też podziękować wszystkim osobom, które wspierały nas w organizacji zawodów w czerwcu - Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz, mgr Tadeusz Czosnecki i LO nr 1, Mateusz Lewandowski - kierownik zawodów, wolontariusze i okręgowe związki sportowe Judo i Ju-Jitsu.
Z wyrazami szacunku
Zbigniew Zając
Prezes Zarządu UKS Ronin TeamPS: W przypadku wpisowego, wpłacone pieniądze zostaną uwzględnione jako wpisowe na następny termin Żoliborz Judo Cup.
Oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba dokonamy zwrotu wpłaty, W sprawie zwrotów proszę  pisać do sekretarz klubu Pani Katarzyny Kowalczyk na email kasiatomek@kasiatomek.pl

Partnerzy


Zakochaj się w Warszawie
UM Warszawa
Osir Żoliborz